Aktualności / 02.10.2015

Odszkodowanie przewoźnika za opóźnienie pociągu

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym pasażer opóźnionego pociągu posiada w stosunku do przewoźnika szereg roszczeń, już w przypadku opóźnienia pociągu co najmniej 60 minut w stosunku do planowanego przyjazdu do stacji docelowej.

W takiej sytuacji pasażer może żądać od przewoźnika:

  1. zwrotu pełnego kosztu biletu za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli dalsza podróż jest już bezcelowa w stosunku do pierwotnego planu podróży wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia pierwotnego do miejsca wyjazdu
  2. kontynuacji lub zmiany trasy podróży (porównywalne warunki przewozu) do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie albo późniejszym terminie dogodnym dla pasażera

W przypadku, gdy pasażer zdecyduje się kontynuować podróż opóźnionym pociągiem może on domagać się od przewoźnika odszkodowania za opóźnienie pomiędzy podanym w bilecie miejscem wyjazdu a miejscem docelowym (tylko w sytuacji, gdy wcześniej nie otrzymał on zwrotu kosztu biletu), przy czym kwota odszkodowania wynosi:

  1. 25 % ceny biletu, w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut
  2. 50 % ceny biletu, w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej

Powyższe zasady nie mają jednak zastosowania do wszystkich przewoźników. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem nie stosuje się go w odniesieniu do przedsiębiorstw kolejowych i usługodawców, którzy nie posiadają licencji zgodnie z dyrektywą 95/18/WE.