Aktualności / 08.01.2017

Wydłużenie terminu dla pracownika składającego odwołanie od wypowiedzenia umowy

Od dnia 01 stycznia 2017 r. pracownik ma 21 dni (wcześniej 7 dni) na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców został zmieniony art. 264 ustawy kodeks pracy, dotyczący m.in. terminu do złożenia odwołania do sądu pracy od otrzymanego wypowiedzenia wręczonego przez pracodawcę. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r. pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy miał tylko 7 dni na złożenie odwołania (od dnia doręczenia oświadczenia) do sądu pracy. W dniu 01 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana znacznie wydłużająca ten termin, który aktualnie wynosi 21 dni.

Ustawodawca wydłużył i ujednolicił do 21 dni również pozostałe terminy uregulowane w art. 264 kodeksu pracy, a związane z żądaniem: przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz nawiązania umowy o pracę. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosiły one 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia.

Przywołana powyżej zmiana istotna jest zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, którzy w oświadczeniu o wypowiedzeniu oraz rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinni umieścić pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy wraz ze wskazaniem terminu oraz właściwego sądu pracy. Błędne pouczenie pracownika w tym zakresie może spowodować przywrócenie terminu na podstawie art. 265§1 kodeksu pracy.